All posts by Coffice Coworking

„Nie istnieją organizacje bez nawyków. Istnieją jednak miejsca gdzie są one celowo kształtowane i takie, w których wszystko pozostawiono żywiołom. Dlatego zwyczaje często wyrastają ze współzawodnictwa i lęku. Mogą być przekształcone przez przywódców, którzy wiedzą jak chwytać możliwości. […] W kryzysie rodzi się prawdziwy nawyk”

„Siła nawyku” C.Duhingg

Podczas warsztatów strategicznych i sesji indywidualnych przemodelujemy wizję i misję Twojej organizacji. Wdrożymy działania zapewniające wdrożenie spójnej kultury i strategii, wesprzemy ją angażującym przywództwem, aby wzrost firmy stał się Twoim osiągnieciem.